PV-SYSTEEM

BEREKENEN VAN PV INSTALLATIES

Kabel++ is heeft twee voorzieningen om zonnepanelen te berekenen

– Een wizard om gemakkelijk de instellingen voor PV-systemen door het programma zelf te laten doen,
– en een uniek rekenblad waarop een PV array ingevoerd kan worden en het programma alle doorsneden berekend.

In de wizard voor een enkele kabel kan men kiezen of het de bekabeling voor of achter de omvormer betreft. Uiteraard wordt het rendement van de omvormer, de invloed van het werkelijk vermogen t.o.v. het piekvermogen van de panelen mee berekend.

PV array module

In de PV array module wordt gerekend op basis van de Impp, Isc en de Umpp. De keerstroom, ofwel toegestane retourstroom wordt eveneens beoordeeld. Ook wordt berekend of overspanningsbeveiliging moet worden toegepast (IEC 62305-2).

 

SCOPE 12

Elke PV installatie moet tegenwoordig gekeurd worden, niet volgens de wet, daar is de NEN 1010 inspectie voor, maar verzekeringen eisen aanvullend een Scope 12-keuring.

Deze keuring inspecteert de elektrische inspectie van uw hele PV-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder. Onderdelen die hieronder vallen zijn -uiteraard- de PV-panelen, strengen,, omvormers, optimizers, connectoren en bijbehorende aansluitpunten in bijvoorbeeld de meterkast of hoofdverdeler HVK.

Een belangrijk aspect is de brandveiligheid. Met name de temperatuur huishouding aan de achterzijde van de panelen en de montage van de connectoren hebben hier de aandacht. De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

Een ander niet onbelangrijk is de doorsnede van de kabel. Deze wordt in de meeste gevallen berekend op basis van het spanningsverlies, maar ook de toegestane Iz moet niet vergeten worden en zeker ook niet de kortsluitlengte. Met name een meterkast kan een laag kortsluitvermogen hebben en de kortsluitlengte kan dan kort worden.

Het is dus verstandig voordat de installatie ingekocht worden en gemonteerd wordt de kabelberekening te doen en de rapportage op te nemen in het dossier zodat de inspecteur het ook kan controleren.

De scope 12 keuring wordt uitgegeven door de SCIOS.

Overigens behoren bij het inspecteren van de PV installatie ook de bouwkundige veiligheid. De SCIOS keuring heeft dat dus opgenomen als controle aandacht. Normen die daar aan ten grondslag liggen is ook de IEC 62446-1

Ter aandacht overigens dat de SCIOS meerdere keuringen uitbrengt, met name de Scope 8, 9 en 10 zijn van toepassing op een elektrische installatie.