DIENSTEN

ONZE MOGELIJKHEDEN

BEREKENEN

Een berekening door ons laten doen is ook mogelijk. Na opgave van enkele gegevens zoals de wijzie van de ligging van de kabel en het type beveiliging, ontvangt u van ons na berekening en overleg de bijbehorende rapportage.

CURSUS

Wij verzorgen trainingen voor het gebruik van Kabel++.

UPDATES

Wij zijn continu bezig met kwaliteitsverbetering. Indien u al langer met Kabel++ werkt is het verstandig een update aan te schaffen, maar nog beter om een onderhoudscontract te nemen.

BEREKENING

Een enkele kabel

In de praktijk komt het vaak voor dat de kabel erg lang is, of een zeer groot vermogen moet voeden, en daardoor onverwacht dik. De instelling van de beveiliging is cruciaal. Diverse parameters bepalen we samen in overleg om optimaal resultaat te bereiken. De kosten hiervoor zijn € 85,-.

Speciale situatie

Soms is er een discussie tussen de ontwerpende (sub)contractor en de opdrachtgever. Wij kunnen dan een advies doorrekenen en daarvan een rapport opstellen. Eventueel kunnen we dat uitbreiden met een handmatige berekening om aanvullend te toetsen.

Installatie projectmatig doorrekenen

Alvorens de elektrische schema’s worden getekend en de hoofdverdelers en onderverdelers worden besteld, moeten de kabeldoorsneden en de kortsluitstromen bekend zijn. Deze kunnen wij voor u berekenen. Hiervoor gaan wij graag met u in overleg.

klik hier voor het downloaden van een brochure over het laten uitvoeren van berekening.

Overigens kunt een indicatieve berekening hier doen: www.ikabelberekening.nl, maar enkel ter indicatie!

BEREKENING

CURSUS

In de cursus worden eerst de aandachtsgebieden kortsluitberekening, typen van beveiligingen en selectiviteit behandeld. Vervolgens wordt op specifieke eigenschappen van de berekeningen in gegaan om tot slot alle ins en out van alle modulen na te lopen. Tijdens deze toelichtingen zal steeds aan de hand van het programma in een praktijkvoorbeeld worden toegelicht. Een cursus boek bestaande uit 105 pagina’s die deze onderwerpen behandeld maakt deel uit van de cursus.

klik hier voor het downloaden van een brochure over de cursus.

UPDATE

Er zijn twee mogelijkheden voor een update:

A) een onderhoudscontract. Met een regelmaat van ongeveer 1x maand ontvangt u een update met de nieuwe aanvullingen, verbeteringen en bug-fixes. De kosten voor een onderhoudscontract zijn € 60,- + 20% ex BTW van de huidige verkoopprijs. Deze kosten betaald u voorafgaand aan het jaar van het onderhoudscontract.

B) indien u geen onderhoudscontract heeft kunt u na verloop van tijd besluiten een update aan te vragen. Een update kost € 60,- + 20% ex BTW van de huidige verkoopprijs voor elk jaar dat het aangeschafte programma oud is en tot een maximum van € 60,- + 60%. Indien u na ten hoogste 3 jaar steeds een update neemt is het verstandiger een onderhoudscontract te nemen omdat de kosten dan hetzelfde zijn maar beschikt u niet steeds over een actuele versie.
Graag een E-mail sturen met het verzoek om een update opdat wij u een voorstel retourneren.