ADVANCED – NETWERK

MODULEN LK, LE, LS, LM, LIO, LSP

Een krachtige module om een netwerk door te rekenen. Een netwerk van verdelers wordt doorgerekend op selectiviteit en kortsluitstromen. Het resultaat is grootte van de beveiligingen en de doorsnede van kabels. De invoer is middels in te voeren lijst, of een Excell import.

Alle invoer gegevens makkelijk overzichtelijk onder elkaar en snel te wijzigen en daarmee netwerk analyses uit te voeren.

Tevens wordt de hoofdverdeler berekend welke op zijn beurt kan worden gekoppeld met de transformator en tot 2 tussenliggende onderstation-verdelers, waarbij behalve energiebalans, de kabeldoorsneden ook de kortsluitstroom en selectiviteit worden berekend. Deze module is voorzien van een Export- en een Importfunctie om gegevens van en naar bijvoorbeeld Microsoft Excell te vertalen.

Het programma onderdeel netwerk kan dan zes soorten uitvoer genereren

LK – Berekenen kabellijst met doorsneden met beveiligingen en kortsluitstroom gegevens van kabels en verdelers,
incl. selectiviteit,
LE – Energiebalans,
LS – Tekening single line diagram,
LM – Tekening kastaanzicht MCC,
LSP – Specificatie bladen,
LIO – I/O lijst.

BEREKENEN KABELLIJST, INCL. KORTSLUITSTROMEN EN SELECTIVITEIT

Van elke kabel uit de lijst wordt de ontwerpstroom, de grootte van de beveiliging en de kabeldoorsneden berekend.
Eveneens wordt dan de hoofdbeveiliging geselecteerd en de doorsnede van de hoofdvoedingskabel berekend.
Tot slotte worden de doorsneden van de benodigde kabelgoten berekend. Per kabel kunnen twee trajecten worden gekozen.

Voor elke verdeler kan worden ingesteld of de hoofdbeveiliging volledig selectief (ook kortsluitgebied) moet zijn ten opzichte van de afgaande groepen, of gedeeltelijk selectief (alleen in het overbelastingsgebied) of geheel niet.

Op te merken dat dan al snel inzichtelijk wordt dat voor volledige selectiviteit de automaten preciezer ingesteld moeten worden of hoofdvoedingskabels van een kleiner toegestaan spanningsverlies opgelegd moeten worden zodat deze een hogere kortsluitstroom kunnen leveren. Invloeden van verschillen tussen automaten en zekering (kortsluitvast) wordt rekening mee gehouden.

Op basis van de gepresenteerde kortsluitstroom gegevens kunt u een verdere kortsluitanalyse doen.

ENERGIE BALANS EN AFMETINGEN VERDELERS

–   Berekening van de energiebalans.
–   Zo wordt een schatting berekend van de afmetingen van de laagspanningsverdeling incl. de bijbehorende besturingskast.
–   Een inschatting van de investeringskosten van de installatie en apart voor de schakelkasten worden berekend,
–   De warmte-uitstraling wordt berekent zodat hiermee de luchtkoeling of airco kan worden bepaald,
–   Het benodigd transformator-vermogen wordt berekend inclusief cos phi batterij.
–   Een generator-vermogen en een benodigd vermogen voor een noodaggregaat worden berekend.
Hierbij wordt tevens aangegeven wat dit vermogen moet zijn indien er relatief grote motoren moeten worden gestart.
–   De CO2 footprint wordt bepaald.

SINGLE LINE, GRONDSCHEMA

Het grondschema wordt getekend. Van elke verbruiker uit de lijst wordt een groep in het schema getekend. De tekening wordt gegenereerd als DXF. Dit kan in onder meer Automcad worden ingelezen en eventueel verder worden bewerkt.

AANZICHT LAAGSPANNINGSVERDELER

Het front van het MCC paneel wordt getekend. Van elke verbruiker uit de lijst wordt een motorlade of afgaand voedingsveld in een MCC indeling getekend. De tekening wordt gegenereerd als DFX. Dit kan in onder meer Autocad worden ingelezen en eventueel verder worden bewerkt.

I/O LIJST

Aan de hand van een template en de ingevoerde tabel wordt een I/O lijst gegenereerd t.b.v. de verdere engineering van uw PLC en SCADA engineering. De lijst wordt gegenereerd als CSV en kan in onder meer Excell worden ingelezen en eventueel verder worden bewerkt.

SPECIFICATIE BLADEN

Deze module geeft geen berekeningen, maar geeft een omgeving om gestructureerd en snel specificatie bladen voor uw project aan te maken en te gebruiken bij een programma van eisen of een bestelling.

Instrumenten

Voor elke instrument van de tabel kan een venster worden geopend om een instrumentspecificatieblad aan te maken. De specificatiebladen zijn aan de tabel gekoppeld middels het tagnummer in de eerste kolom. Enkele gegevens zoals de naam van de schakelkast worden standaard reeds ingevuld in het specifiatieblad. Uiteraard kunnen de specificatiebladen worden afgedrukt.

Schakelkasten

Behalve instrument specificatie bladen kunnen eveneens specificaties voor schakelkasten en laagspanningsverdelers worden opgesteld. Ook hiervoor is een invulformulier voorbereid.

Machine bladen

Als derde type specificatieblad zijn machine bladen toegevoegd om de besturing van een installatie gedetailleerd op te stellen.

Inspectielijst

Tevens kan een inspectielijst worden afgedrukt. Deze kan worden gebruikt voor de keuring NEN-3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) of voor de inspectie NEN-1010 deel 6, respectievelijk de internationale norm NEN-EN 50110-1 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties).