ADVANCED – TRANSFORMATOR

TRANSFORMATOR-, GENERATOR- EN MIDDENSPANNINGSBEREKENING

In één venster kan een compleet netwerk van middenspanningskabel, één of meer transformatoren parallel en tot vier voedende generatoren, als een geheel worden berekend.

Printafdruk

Doorberekening van de middenspanningskabel, via een transformatorkabel, onderverdelers, tot aan een motor van 11 kW.

De berekening volgen de IEC 60909

Een (bijv. 10 kV) transformator en een eventueel gewenste condensator batterij worden berekend door het geïnstalleerd gelijktijdig vermogen op te geven. Dit kan overigens uit de lijst worden berekend uit de module netwerk.
Aan de hand van deze gegevens wordt de transformatorgrootte berekend, en tevens de bijbehorende transformator nominaalstroom en de statische en dynamische stromen naar de aangesloten laagspanningsverdeling. Uiteraard wordt dit laatste beinvloed door de voedingskabel tussen de transformator en de laagspanningsverdeling.

Generator

Tot 4 generatoren kunnen worden geselecteerd en welke vermogen leveren aan het railsysteem in de laagspaninngsverdeler en bijdragen aan de kA waarde van de laagspanningsverdeler.

Doorberekening van de demping naar de motorkabel

De transformator/generatorberekening kan verder naar keuze worden gekoppeld met de motorkabel-berekening. De demping van de transformator wordt dan doorberekend naar de kortsluitlengte-berekening van de kabel. Verder wordt de te berekenen kabel nu ook beoordeeld op het spanningsverlies op het voedende railsysteem welke afhankelijk is van de gekozen of berekende transformator.

De selectiviteit van de beveiligingen wordt hier eveneens bepaald (niet als twee stappen hoger, maar berekend!), maar kan ook worden uitgezet.